Carl Henrik Lampe på Risør Trebåtfestival i 2015.

BYGG og SEIL!

TUNE VIKING planlegger å seile verden rundt med DEG om bord. Ved å bygge skipet sikrer du deg seiltid.

Omtrent slik kan det se ut på Nordre Akershuskai i Oslo.

Først bygger vi i Oslo.

Deretter seiler vi. Hvorhen? Først seiler vi lokalt og deretter seiler vi ut på de store havene. La ferden gå hvorhen den vil.

  1. Bygg: vi vil bygge vikingskip. Den opprinnelige planen var å danne en stiftelse og bygge ett skip. Fra i år er målsettingen å bygge så mange skip vi klarer og seile dem så langt vi kan! Foreløpig har vi lagt øynene våre på to mulige tomter for vikingskipsbygge: Nordre Akershuskai i Oslo, Koengen i Bergen og i Gudvangen i tilknytning til Njardarheim Viking Village (om de vil). Vi vil helst bygge på en måte som gir maksimal publikums-tilfredsstillelse ut fra et underholdningsperspektiv og da er det metoden til Roskilde/Tønsberg som gjelder: med arkeologisk basert tidsriktige verktøy og bekledning.
  2. Seil: Vi vil seile disse skipene både lokalt og internasjonalt. Ombord vil vi ha mannskap fra mange land og i 3 klasser: betalende gjester, frivillige og profesjonelle sjøfolk. De frivillige som også deltar i byggeprosessen vil prioriteres når seiltid skal fordeles.

Bygge

Vi kan strekke kjølen for en Tune-kopi tidligst våren 2021. Vi vil bygge som de gjorde i viking-tiden, med deres redskaper og i deres klær.

Seile

Vi vil ha tre klasser deltakere ombord: A. Profesjonelt mannskap B. Frivillige og C. Betalende gjester. Jo mer du deltar i byggingen, jo mer seiltid får du.