Pause i aktivitetene

Tune Viking har en pause i aktivitetene nå, uvisst hvor lenge det blir. I alle fall til over Jul og et bra stykke inn i det nye året. Spleis-innsamlingen til et seminar i januar er avlyst og møtelokalene er av-booket. Eposter er sendt til mange om at seminaret er avlyst. Også det planlagte og annonserte foredraget på Litteraturhuset er avlyst.

Folkemøte på Litteraturhuset om vikingskipsbygge 23. november kl. 19.00.

Tune Viking inviterer til folkemøte i Wergeland-salen. Sal hesten eller sett seil og se om det er flere som er interessert.

Bygge et vikingskip i Oslo?

Tune Viking AS (org. nr.: 915 354 041) planlegger å bygge et vikingskip i Oslo. Vi vil bygge med antikvarisk korrekte metoder så langt det lar seg gjøre, både økonomisk og ut fra rådende oppfatninger av hva vikingene hadde av kunnskaper, verktøy og materialer. Det originale Tune-skipet ble funnet i Sarpsborg i 1867 og ført til Oslo, hvor det nå ligger preservert i Vikingskipshuset og Tune Viking vil bygge en rekonstruksjon av dette skipet. Knut Paasche underbygde i doktorgradsoppgaven sin fra 2009 teorien om at Tune-skipet var et havgående skip med faktiske spor etter bordganger som gir skipet høyere fribord enn det som tidligere var antatt.

Carl Henrik Lampe registrerte Tune Viking i Brønnøysundregisteret i 2015 med formål å bygge et vikingskip og seile det. Bakgrunnen hans er oppvekst i færing og senere rodd. I løpet av sine 25 år som medlem i Forbundet Kysten har han møtt mange mennesker som brenner for egen bruk av trebåter og videreføring av tradisjonene til kommende generasjoner.

Dementi

Jeg må bare beklage den siste tidens kunngjøringer og informative skriv/eposter/meldinger som har kommunisert at jeg er i kontakt med Jack White, det viste seg at det var en svindel. Jeg utsetter dermed denne drømmen om å få Jack White til Norge på ubestemt tid.

Frivillig tjærer Saga Oseberg i 2015.

Litt om Tune Viking’s planer

Skipet skal bygges med antikvariske metoder så langt det lar seg gjøre innenfor økonomiske rammer og ut fra hva vi vet eller kan anta at vikingene kjente til da det originale Tune-skipet seilte. Byggeplassen er litt mindre enn den i Tønsberg, men det er muligheter for utvidelse sørover og opp mot Akershus festningsvegg. Oslo Havn har vedtatt å bygge ny Nordre Akershuskai og Tune Viking håper at det lar seg gjøre å kombinere dette med vårt vikingskipsbygge. Vi vil ha en smed fulltid på området og der skal deles og teljes stokker. Vi må i første omgang ha en leieavtale med Oslo kommune/Oslo Havn/Oslo Maritime Kulturvernsenter som vil sette i gang en rekke prosesser som skal generere inntekter, blant annet salg av aksjer (gravert av Sverre Morken) og egne merkevarer som sølv- og gullvarer (David Andersen og Thune), en egen hermetikk-serie (hval- og selgryte og makrell i boks i andre smaker enn tomat), sild fra Juviksild med eget varemerke, eget varemerke pølser (i hvertfall hval og sel med gris) og mye annet. Vi vil også selge håndverksprodukter som skinn fra spelsau og isbjørn, dreide trevarer fra Killi på Otta, kniver med eget varemerke fra Brusletto, konjakk fra Kim Birkedal Hartmann, osv. Varene skal ha en sterk norsk tilknytning og samtidig selges både i egen nettbutikk og forsøkes introduseres hos Hilton Hotels. Også salg i andres butikker vil forsøkes.


Under åpningen av byggeplassen torsdag 6. juni 2019 under messen Nor-Shipping vil vi booke Rådhusplassen for en konsert kanskje med Jack White sammen med norske musikere og kanskje Gåte, Adélen, Sivert Andreas Holmen og sørge for at Viking Cruise Lines får sin spot på scenen med dåpsseremoni for sitt nyeste skip Jupiter Viking. Samme dag vil vi ha vikingfestival på Kontraskjæret med telter, håndverkere, oppvisning av vikingenes krigsteknikker, osv. Vi vil også kappseile Saga Oseberg og Åsa fra Tønsberg og inn til Oslo, samt ha ro-konkurranser, osv. Jøran Johannessen vil stå for maten og kanskje også samtidig åpne sin egen viking-restaurant med uteservering mellom skur 28 og 29.


Skipet skal bygges over fire-fem år og etterpå seile jorda rundt østover med Norges-reklame og ankomme New York kanskje i 2028. I utvalgte havner skal en container med bord, telt, varer, mat, klær, osv. fungere som pop-up festival messe/festival/restaurant sammen med norske utøvere av forskjellige musikkgenre, dans, osv.

Tune-skipet slik det foreslås utformet av Knut Paasche. Akvarell av Karl Fredrik Keller.

Prosjektbeskrivelse Tune Viking

Tune-skipet ble funnet i en haug på Haugen gård ved Sarpsborg på 1860-tallet. Utgravningen ble ledet av professor Oluf B. Rygh. Det var blant de første store viking-funnene og ble noe uvørent utgravd. Dette, sammen med tidligere gravrøvinger har ført til store mangler ved bevaringen av både skip og annet gravgods. Skipet ble spjelket og fløtet opp til Oslo. Siden 1930 har skipet stått utstilt i Vikingskips-huset på Bygdøy. Skipet er bygget ca år 900.

MÅL OG VISJON

Den viktigste visjonen med Tune Viking AS’ skipsbygging er å la ungdom fra forskjellige deler av verden få bygge og seile sammen. Ved roing, matlaging, utkikk, navigering, rorgang, osv. under kyndig veiledning kan deltakerne bli kjent med hverandre i et miljø som oppfordrer til samhandling.

Tune Viking AS har som mål å bygge en fullskalakopi av Tune-skipet, basert på vitenskapelige målinger og forsøk. Byggingen skal skje ved opprinnelige materialvalg og byggemetoder der dette er praktisk gjennomførbart. Byggeprosessen skal dokumenteres. Utviklingen på byggestedet i Oslo skal løpende formidles til skoleverk og publikum fra inn- og utland.

Det ferdige skipet skal være et samlingspunkt for kulturelle aktiviteter, festivaler og seil- og roarrangementer med utgangspunkt i vikingtid.

VALG AV ORGANISASJONSFORM

Det har vært vanskelig å velge hvilken organisasjonsform prosjektet skal ha. Vil prosjektet få støtte fra frivillighet og offentlighet dersom AS blir valgt fremfor stiftelse (alminnelig eller kommersiell)? Vil grunnleggerens visjoner bli ivaretatt om ansvaret blir spredt på mange hoder i en stiftelse? Vil ansatte og eventuelle frivillige føle like stort eierskap til opplevelsen dersom AS blir valgt? Etter mye vingling har jeg nå bestemt meg for å føre videre aksjeselskaps-formen på prosjektet.

Tune Viking AS skal ha som formål å:
• Bygge en arkeologisk fullskalakopi av Tune-skipet basert på vitenskapelige målinger og forsøk.
• Høyne kompetanse på bygging av denne type skip.
• Drifte skipet, med lokalt engasjement, som inkluderer etablering av båtlag med vedlikeholdsansvar og seilgrupper

Styre: X
Arbeidsutvalg: X
Forprosjektkomité: X

Mulige samarbeidspartnere:

• Norsk Maritimt Museum
• Kystlaget Viken
• Oslo Maritime Kulturvernsenter
• Oslo Havn
• Oslo kommune
• Stiftelsen Vikingarv
• Hav(B)rus, Alle kan bli rusfri

Prosjektets grunnprinsipper
Arkeologisk basert rekonstruksjon. Sosial samling rundt tilblivelsen av et vikingskip, senere seilas. Mestring på mange plan. Oppgradering av ferdigheter.

Den arkeologiske fullskalakopien av Tune-skipet skal bygges så nært opp til originalen som praktisk mulig. Samtidig skal fullskala kopien være en utpreget brukskopi, hvor publikum får anledning til så vel å berøre som oppleve Tune-skipet i bruk på sjøen når det er ferdigbygget.


Bearbeidelse og ny tolkning
Saxe Bjørkedal og Knut Paasche har tegnet hver sin versjon av hvordan de tenker seg Tune-skipet kan ha sett ut. Arne Emil Chritensen og Knut Paasche vil lage en papp-modell av skipet før full-skala bygging. Kanskje får de med seg flere ressurspersoner på dette.


Innhenting av erfaringsgrunnlag fra tilsvarende prosjekter
Gokstad-kopien Viking ble som det første vikingskipet i moderne tid seilt til Amerika, til Chicago’s verdensutstilling i 1893. Dronningen ble bygget i Bjørkedalen til Ragnar Thorseth, men forliste på jomfruturen grunnet blant annet at den sugde seg ned i sjøen og fikk baugbølgen over ripa. Dronningen ble i etterkant av forliset bordet opp med to bordganger for sjøsikkerhet. Saga Siglar forliste i Middelhavet. Havørn forliste utenfor Shetland. Gaia sprakk under seilas til Brest og sank ved brygga natta etter at de hadde klappet til hjemmekaia i Sandefjord. Saga Oseberg seiler visstnok bedre enn noensinne med ny ballasttrim fra sommeren 2015. De er bygget omtrent 30 kopier av Gokstad- og Oseberg-skipet til sammen, så det er plass til en Tune-kopi og kanskje vil Tune Viking AS vurdere å bygge flere skip om det går bra med skipet i Oslo. Gjerne flere varierende Tune-skip eller noe annet. Hvilken seiler best av Åsa og Saga Oseberg; den første med rett kjøl og den andre med krum kjøl? Tune Viking AS har invitert begge til å kappeseile inn mot Oslo 6. juni 2019 til åpningen av byggeplassen på Nordre Akershuskai, under messen Nor-Shipping, da omtrent 35.000 shipping executives samles i Oslo/Lillestrøm.

Norge er et lite land og de forskjellige miljøene som driver med vikingskip kjenner godt til hverandre.


Byggingen: en åpen prosess
Tune Viking AS mener at å bygge en Tune-kopi passer inn i miljøet på Oslo Maritime Kulturvernsenter. Der er det et eksisterende miljø av eldre skip og et levende miljø som har stått på for kystkulturen i over 40 år, samtidig som området også oser av maritim historie. Byggingen av et vikingskip vil på Nordre Akershuskai tilføre et manglende aspekt i den pågående formidlingen: vikingtiden. Den ubrutte linjen av tradisjonsbåt-byggere har røtter også i vikingtid, men strekker seg selvsagt enda lenger tilbake i tid og geografisk utover landegrensene, eksemplifisert for eksempel av Halsnøy-båten. Tune Viking AS deltar gjerne i felles aktiviteter med andre lag og foreninger i skur 28/29.

På Akershuskaia kan hvem som helst slentre forbi og slå av en prat over en kaffikopp når byggingen kommer i gang. I byggeprosessen er det flere trinn/deloppgaver som vel kan utføres av både forbipasserende på minutt/time-basis og frivillige som bidrar i lengre perspektiv, kanskje måneder og/eller år. Profesjonelle båtbyggere/repslagere/seilmakere vil lede arbeidet og ta seg av det arbeidet som krever øvde/kompetente hender. Det bør være muligheter for lærlinger til å jobbe på byggeplassen over kortere eller lengre tid.

Fra byggingen av Saga Oseberg i Tønsberg, Geir Røvik svinger øksa.

Når byggingen har begynt kan dette være mulige scenarier: Løpende publiseres artikler om byggemetoder og annet som er vikingrelatert. Live streaming video av byggeforløpet vises på internett. Forskjellige begivenheter, som stavnkagge, vil annonseres og interesserte kan melde sin ankomst via det sosiale nettverket som kan bygges opp via nettsider og andre aktiviteter.
Byggeprosessen
Detaljplanleggingen av byggeprosessen vil foretas av profesjonelle båtbyggere. Disse vil også være arbeidsledere under selve byggingen og selv utføre de mest krevende oppgavene. Frivilligheten vil stå sentralt: under byggingen og ved den senere seilasen. Draken Harald Hårfagre eller Oseberg-kopien Saga Oseberg fungerer som sosiale møteplasser for interesserte.

Materialvalg
Materialvalg blir som i originalen. Eik i bord, stevner, kjøl, band, knær, dørk og mastefisk. Furu i beter. Mast av furu eller gran. Ull i seil. Hamp og/eller bast i reip. Ingunn Undrum fra Hardanger Fartøyvernsenter har demonstrert bastebinding av tau og mener det kan være et spennende alternativ og kanskje mer autentisk til stående rigg.

Totalt kom materialene i Saga Oseberg på ca. kr. 1.500.000,-. Resten av skipets omtrentlige kostnad på kr. 15.000.000,- gikk til lønn og andre formål.

Verktøy og verktøybruk
Verktøy bør så langt som praktisk gjennomførbart etterstrebe opprinnelig utførelse. Byggeplassen skal være et vindu inn til vikingtidens verft. Vi vet litt om hvilket verktøy som har blitt brukt rundt 900 og enda mer om middelalderens verktøy. Dette må spesialbestilles fra smed. De frivillige vil få god tid til å bli kjent med de forskjellige verktøyene. Noe av arbeidet vil likevel bli gjort med moderne verktøy. En god øks fra en tradisjonssmed i Norge koster rundt 5 tusen kroner.

Bord og band
Bordene tas ut av hele eikestokker på byggeplassen med håndverktøy, alle kan bidra, selv barn. Bandene må være vokste emner. I Sverige, på Visingsø i Vättern, står det stor eikeskog, rettvokst og kvistfri opp til åtte meter i følge Fredrik Ellgren i Svenska Fastighetsvärket. Jeg håper å få tilgang på denne skogen. I Tønsberg betalte de ifølge Geir Røvik opp til NOK 100.000,- per stokk av litt grovere dimensjoner enn den som står på Visingsö. I Tønsberg har de utviklet en metode, som ikke er historisk korrekt, som gjør at de i beste fall kan få 16 planker fra én stokk. Hvor mange stokker om trengs er usikkert, men det kan dreie seg om kanskje 10 stokker.

Nedenfor: 


Sletting av eikebord ved Vikingskibsmuseet i Roskilde.

Bruken av jern
På byggeplassen vil vi ha en smie for alt smedarbeid. Ca tre tusen søm skal smis, som er antallet brukt i den nye Oseberg-kopien. I Havhingsten fra Glendalough gikk det med 7.000 søm/400 kg rent jern/1.000 arbeidstimer. I draken Harald Hårfagre gikk det med 10.000 søm(?). Dette er enkelt arbeid som kan gjøres av hvem som helst med litt øving, selv tenåringer/barn.

Jern kan utvinnes på byggeplassen fra myrmalm, som de nå nettopp har begynt å eksperimentere med i Roskilde, eller kjøpes i ferdige stenger fra feks RUUKKO, som de har gjort i Tønsberg. Rollag Middelalderverksted ved Kjell Mogen har sagt at de gjerne vil bidra med det jernet de kan avse til søm i dette skipet basert på Tune-funnet.

Rigg og seil
Mastefoten i Tune-skipet indikerer stor seilføring. Mast blir antakelig gran eller furu. Seil kan veves av ull fra utegående saueraser. Reip kan for enkelhets skyld lages av hamp, et kompromiss valgt i både Roskilde, Tønsberg og Haugesund. Kunne Hardanger Fartøyvernsenter slått repene? Store masteemner av malmfuru kan ordnes fra blant annet Todalen.

Frode Bjøru sydde banene og likene til Saga Oseberg for kr. 70-80.000,-. Stiftelsen nytt Oseberg-skip fikk ull til varp og veft spunnet maskinelt hos en profesjonell leverandør, men en gruppe frivillige vevde banene. Kan vi veve selv her eller skal vi la det gå til en leverandør? 


Barking av segl på Norsk Maritimt Museum. Fra venstre: Terje Planke og Hans Reidar Bjelke

Fargebruk
Her er det mange muligheter, tiden vil vise hva som blir valgt. En mulighet er hvitt ripebord over det tjærete skroget. Farging av seilet til Saga Oseberg førte til at det ikke ville trekke til seg innpregnering bestående av blant annet fåretalg.

BRUKEN AV SKIPET

Prøveseiling
Dette kan kanskje bli gjenstand for et seminar. Kanskje kan et råseglseminar handle om den nye rekonstruksjonen av Tune-skipet.

Langferder eller kystseilas?
Tuneskipets ro- og seilingsegenskaper vil oppdages når skipet er ferdig. Saga Oseberg (sjøsatt 2012) ble sakte prøvet ut og seilte i år 2015 til Roskilde. Klåstad-skipet Saga Farmann ble sjøsatt 6. september 2018 og skal seile rundt Kola-halvøya nedover langs elver og kanaler til Ladoga/St. Petersburg via Istanbul og Middelhavet forbi Santiago de Compostela tilbake til Norge.

Mannskap
Et profesjonelt mannskap bør etableres for kontinuitet og forutsigbarhet i seilingsevnen. Minstekrav er ansatt høvedsmann. Mange vil ellers ønske å delta frivillig i seilasen, det er stor interesse i Oslo-området både for seilas og vikingskip. På jordomseiling kan vi som Saga Farmann selge billetter for medseilere til etapper på 2-3 uker langs hele ruta.

Bearbeiding og publisering av seilingsforsøkene
Riggen og ballasten skal trimmes for å maksimere egenskapene. Dette gjøres best av de som allerede kjenner andre vikingskip og råseiling generelt, så på dette må vi lage et seminar.

Drift og vedlikehold
Et båtlag med frivillige kan etableres, som kan bidra både på dugnad og seile skipet på turer. Et profesjonelt mannskap kan etableres. Driftsmidler kan gå via fond eller finansieres av salg av varer og tjenester. Kanskje blir vi sponset med tjære, olje, bånnstoff og andre nødvendige vedlikeholdsartikler. Sertifikater og forsikringer må være i orden, dette kan blant annet Det Norske Veritas bidra med.

Formidling, PR og publisering
Vi vil antakelig få et frivillig nettverk som kan bidra med guidete turer/omvisninger på byggeplassen. Avisartikler vil skrives, tidsskriftartikler. Innslag i dagsrevyen og lokal-TV. VG-TV og andre aktører blir stadig større på formidling av levende bilder via nettet. Årsrapporter vil publiseres.

Tuneskipet som merkevare (branding)
6 nice-klasser varemerke er påbegynt registrert hos Patentstyret, det gir oss mulighet til å leke litt med matvarer, alkoholholdige drikkevarer og klær, samtidig som det kan bidra til økte inntekter utover aksjesalg. Denne prosessen er påbegynt. Logoens sirkel-figur er en forenkling av Borre-knuten.

Byggeprosessen som internasjonalt PR-prosjekt
National Geographic kan inviteres til å seile med på noen etapper av seilasen. De vil antakelig også derfor rapportere fra byggeplassen. Hollywood kan kontaktes for om mulig å lage en featurefilm med amerikansk filmteam. Ambassadepersonell, forretningsreisende, etc. og cruise-passasjerer på skip med anløp i Oslo havn kan stoppe ved byggeplassen for å drøse eller bare se på. Forslag: la norske produkter/varer sendes til utvalgte anløpshavner i sjø- og/eller fly-containere for salg og profilering av norske produkter og produsenter.

Byggeprosessen som lokalt trekkplaster
Byggeplassen er det foreløpige hjertet i prosjektet: her møter skipet byens befolkning, som kan slå av en prat med byggearbeiderne og andre både ansatte og frivillige i prosjektet. Her vil alle møtes i felles interesse for vikingfortiden vår. Trebåten har brødfødt nordmenn i tusener av år. Tune Viking AS vil også gjerne arrangere konserter og andre typer arrangement rundt byggeplassen og kanskje en vikingfestival/-marked på Kontraskjæret.

Frontfaddere som PR-trekkplastre
Kanskje vil vi kunne fange interessen til offentlig kjente personer som kan bidra til å gjøre prosjektet enda mer kjent. Kanskje vil/kan både norske og utenlandske personligheter bidra på dette feltet.

Tune Viking på nettet
Tune Viking AS er på Facebook. Streaming fra byggeplassen og langturene/jordomseilingen; Tune Viking minutt for minutt. Ukerevyer (video) på eget sosialt nettverk og YouTube.
Videoen om byggeprosessen
Den populærvitenskapelige boken om Tune-funnet
Vitenskapelige publikasjoner
Når Tune-skipet har seilt, vil vi vite mer om hvor gode seilegenskapene er og om vi har lykkes med å skape et sjødyktig skip. Å lage et vikingskip som fungerer optimalt under så mange værforhold som mulig er en kunst. Tune Viking AS er åpen for å bygge flere skip både i Oslo og andre byer, fortrinnsvis Bergen og Stavanger/Sandnes.

Økonomi/finansiering
Varemerkeregistrering vil foretas og egne produkter produsert av etablerte produsenter vil plasseres i kiosken på byggeplassen og i nettbutikk. Offentlige myndigheter kan kontaktes for å søke støtte, blant annet Innovasjon Norge, Norges Vel, osv. ser norske eksportfirma reklameverdien i å bli forbundet med et vikingskip og vil støtte prosjektet. Når/hvis Tune Viking as får en byggetillatelse/leieavtale med Oslo kommune/Oslo Havn/Oslo Maritime Kulturvernsenter for bruk av tomta ved skur 28 så får vi etter sigende publisitet i media og da kan vi markedsføre aksjer. Aksjene vil få en såpass estetisk tilfredsstillende kvalitet at de kan henge på veggen som selvstendige kunstverk.
Budsjett
Jeg har hørt (muligvis fra Jørn Olav Løset) at totalkostnaden for Saga Oseberg før sjøsetting var på 18 millioner 2015-kroner. Jeg har hørt fra en kilde jeg har glemt at Draken Harald Hårfagre kom på ca NOK 40.000.000,-. Disse byggeprosjektene hadde forskjellig profil. Saga Oseberg bygget under åpen himmel med publikum og bruk av en mengde frivillige/tiltaksarbeidere med med mest mulig bruk av tradisjonelle metoder. Draken ble bygget under tak uten publikum kun av profesjonelle. Begge prosjektene brukte ca 2 år fra kjølstrekk til sjøsetting. Saga Oseberg er 23 meter langt, Draken er 35 meter lang. Saga Oseberg har seil av ull, Draken har seil av silke. Begge har hampetau i riggen. Begge er kun av eik, Saga Oseberg fikk eiken fra Danmark, Draken fikk eiken fra Tyskland. Saga Oseberg ble finansiert av både private og offentlige midler, med for eksempel støtte fra SparebankTune Viking AS og sponsorering ved salg hvor personer kunne få knyttet navnet sitt til enkeltbestanddeler av skipet, som en nagle eller en åre. Draken ble kanskje fullstendig finansiert av forretningsmannen Sigurd Aase.

Det er vanskelig å si hvor mye TUNE VIKING trenger til å bygge et skip i Oslo. Metode og materialvalg bestemmer. Det enkleste og billigste er å bestille et ferdig skip i Bjørkedalen. Å bygge med tradisjonelle metoder og materialer og i en åpen museal prosess tar lenger tid og koster mer.

TIDSPLAN

Forprosjekt:
Etablere en gruppe som kan lage en pappmodell av skipet.
Søke byggetillatelse/leieavtale med Oslo kommune/Oslo Havn/Oslo Maritime Kulturvernsenter.
Søke publisitet omkring byggingen og aksjesalg.
Norske og danske båtbyggere er invitert til å delta på et seminar i Januar på Louise på Aker Brygge for å diskutere Tune-skipet.
Innhenting av kunnskaper om materialer til skrog og rigg.
Kjølstrekking og start byggefase: sommer 2019
Budsjett på dette kommer senere. En eikestokk koster fort 100.000,-
Byggefasen
Utprøvingsfasen
Vitenskapelig dokumentasjon og publisering

Fremdriften vil avhenge av hvor mye og rask støtte prosjektet får. Byggingen av Draken Harald Hårfagre og Saga Oseberg tok begge ca 2 år fra de begynte byggearbeidene. Saga Oseberg jobbet organisatorisk i 9 år før de strakk kjølen.
Sjøsetting av skipet: sommeren/høsten år 2022/’23?
Sjøprøver: våren 2023/’24?

Ferdig skip
Først sjøprøver, så utrustning for langferd?

Nedenfor: rekonstruksjon av det arkeologiske funnet Skuldelev 3, den rekonstruksjonen som kanskje likner mest på et fremtidig skip basert på Tune-funnet.

Fremtidig bruk og eksponering
For å sikre fremtidig drift kan det være en mulighet at Tune Viking oppretter et driftsfond. Skipet kan brukes til Norges-reklame under seilas og følges av containere inneholdende materiell og produkter til pop-up festival/messe med norske artister og musikere, osv.

Både byggearbeid og drift av ferdig skip vil dekkes delvis ved salg av egne varer og tjenester. Utleie kan bringe inn penger, for eksempel har Saga Oseberg fått NOK 100.000,- for et helgeoppdrag i 2015 og Per Bjørkum tok NOK 50.000,- i 2015 for en dags oppdrag med Oseberg-kopien Åsa. Tune Viking inngår gjerne samarbeid med andre turoperatører, som Viking Cruise Lines, HMK Class, osv.

Oslo har Vikingskipshuset som formidler av vikingtidskultur. En levende skipsbyggeplass og et fungerende skip ved kai vil levendegjøre historien for både tilreisende og fastboende. Hele Norge vil kunne ta del i tilblivelsen om plasseringen av byggeplassen på Nordre Akershuskai blir godkjent.

I forbindelse med byggingen av skipet kan det etableres en vikingfestival på Kontraskjæret og/eller på Norsk Maritimt Museum. Vi kan også blote og ha ting, samt andre ristne og Åsatro-seremonier.

Forhåpentligvis får skipet kaiplass et eller annet sted i Pipervika eller kanskje ved Norsk Maritimt Museum, eller et annet sted.

Hvorfor ikke seile skipet jorda rundt østover gjennom Suez, via India/Kina/Japan til USA og tilbake, en reise som kan ta mange år. Bygger vi flere skip kan de for eksempel sendes i den andre retningen eller seile kortere turer i lokale farvann eller til Europeiske havner.

Aksjeeier: Carl Henrik Lampe
Styreleder: Carl Henrik Lampe
Daglig leder når/hvis aksjesalget tillater ansettelse: Carl Henrik Lampe

Org. nr.: 915 354 041

Sørkedalsveien 11 g
0369 Oslo
Mob.: 0047 97565126
Web: tuneviking.com (Lansert WordPress blogg 11.09.2018, det kommer proff side senere), personlig profil på Facebook, Facebook-profil for Tune Viking og Twitter @TuneViking.

Kursen er satt

Byggeplassen for en første Tune-kopi noensinne er litt mindre enn Vikingodden i Tønsberg, men det er muligheter for utvidelse sørover og opp mot Akershus festningsvegg. Oslo Havn har vedtatt å bygge ny Nordre Akershuskai og Tune Viking håper at det lar seg gjøre å kombinere dette med vårt vikingskipsbygge, for eksempel ved å flytte skipsbygget midlertidig til Kontraskjæret, noe som burde la seg gjøre når en tenker på at Oslo Havn har planer om å skjære skur 28 og 29 løs fra deres nåværende plassering og flytte dem mens byggingen av ny kai foregår. Vi vil ha en smed fulltid på området og der skal deles og teljes stokker. Vi må i første omgang ha en leieavtale med Oslo kommune/Oslo Havn/Oslo Maritime Kulturvernsenter som vil sette i gang en rekke prosesser som skal generere inntekter, blant annet salg av aksjer (forhåpentligvis gravert av Sverre Morken) og egne merkevarer som sølv- og gullvarer (David Andersen og Thune), en egen hermetikk-serie (hval- og selgryte og makrell i boks i andre smaker enn tomat), sild fra Juviksild med eget varemerke, eget varemerke pølser (i hvertfall hval og sel med gris) og mye annet. Vi vil også selge håndverksprodukter som skinn fra spelsau og isbjørn, dreide trevarer fra Killi på Otta, kniver med eget varemerke-preg på slira fra Brusletto, konjakk fra Kim Birkedal Hartmann, osv. Varene skal ha en sterk norsk tilknytning og samtidig selges både i egen nettbutikk og forsøkes introduseres hos Hilton Hotels samt forsøkes selges i andres butikker.
Under åpningen av byggeplassen torsdag 6. juni 2019 under messen Nor-Shipping jobber vi for å få booket Rådhusplassen for en konsert med Jack White guest starring forhåpentligvis Nils Økland eller en annen norsk folkemusiker, Gåte, Adélen, Sivert Andreas Holmen og sørge for at Viking Cruise Lines får sin spot på scenen med dåpsseremoni for sitt nyeste skip Jupiter Viking. Samme dag vil vi ha vikingfestival på Kontraskjæret med telter, håndverkere, oppvisning av vikingenes krigsteknikker, osv. Vi vil også kappseile Saga Oseberg (Oseberg-kopi, Tønsberg) og Åsa (Oseberg-kopi, Gvarv, Telemark) fra Tønsberg og inn til Oslo, samt ha rokonkurranser, osv. Jøran Johannessen vil stå for maten og kanskje også samtidig åpne sin egen viking-restaurant med uteservering mellom skur 28 og 29.
Skipet skal bygges over fire-fem år og etterpå seile jorda rundt østover med Norges-reklame.

Dataproblemer

Tune Viking AS har hatt litt problemer med både Youtube, Facebook, Google, microsoft og mobilen de siste to dagene, så jeg håper de som kommuniserer med oss i de kanalene har forståelse for at det blir litt stille fra de kantene noen dager. Istedet kan jeg legge ut litt informasjon her på denne siden om hva jeg jobber med. Akkurat nå sitter jeg på toget til Gardermoen på vei til Tromsø og Forbundet Kystens konferanse om innovativ bruk av tradisjonsbåter. 

Innbydelse til konferanse

Tune Viking AS har sendt ut en invitasjon til 50-60 båtbyggere for et seminar i Oslo i januar 2019 så vi kan treffes og diskutere hvordan det vil bli å bygge en første noensinne rekonstruksjon av Tune-funnet i full størrelse med sikte på å oppnå et resultat som kvalitetsmessig blir så sikkert som overhodet mulig med tanke på en jordomseiling. Det er også andre hensyn å ta: vi vil for eksempel at byggemetodene skal være så antikvarisk autentiske som det er mulig å gjennomføre dem i dagens samfunn, med kopier av gammelt verktøy og bruk av materialer så tett opp til vikingenes eget materialbruk som vi kan få til innenfor prosjektets økonomiske muskler og fagmiljøets etterhvert omfattende kunnskaper om datidens oppnådde teknologiske nivå. Vi satser på et hyggelig konferanselokale, servering av god mat og kanskje også et musikalsk innslag.

Tune Viking søker en leieavtale for byggetomt

For kunne sette igang all planlagt aktivitet søker Tune Viking en leieavtale med Oslo kommune/Oslo Havn/Oslo Maritime Kulturvernsenter/osv. Vi skal til deputasjon hos arbeidskomitéen til rådet for kultur, idrett og frivillighet 1. oktober, men håper at også komitéen for næring og eierskap vil ta imot oss for en presentasjon. Leieavtalen er viktig for å få publisitet rundt aksjesalget som skal skaffe egenkapital til videre drift og igangsetting av en rekke prosesser som skal generere inntekter.